Algemene voorwaarden

Op alle door Constructiebureau de Lange aanvaarde opdrachten is van toepassing de “Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005” die verkort wordt aangehaald als DNR 2005.

Deze richtlijn, waarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, is op 5 oktober 2004 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

Download hier de DNR2005